Жалпы ақпарат

Қорлар

Қорлар
Бекітілген төмендетілмейтін қалдық, теңге
Қордың ағымдағы мөлшері, теңге
Размер гарантийного фонда
10 000 000
10 000 000
Размер страхового фонда
30 000 000
Биржаның жарғылық капиталы: 1 316 000 000 (бір миллиард үш жүз он алты миллион) теңге

Лицензия на занятие биржевой деятельностью: 17.05.2019 ж. №1000702

Деректемелер

Атауы
Мәні
Офис
АО «Товарная Биржа «Каспий» 010000, г. Нур-Султан, ул. Ауэзова 46/1
БИН
111 140 012 963
Банк
ДБ АО "Сбербанк"
ИИК
KZ91914012203KZ00573
БИК
SABRKZKA
КБЕ
17

Биржаның мекен-жайына ақша аудару үшін (биржалық алым, мүшелік және басқа жарналар) келесі деректемелерді пайдалану қажет:

Орыс тіліндегі толық атауы:“Каспий “тауар биржасы”акционерлік қоғамы

Заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Әуезов көшесі 46/1

Нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Әуезов көшесі 46/1

БСН:111140012963

Банк: “Сбербанк”АҚ ЕБ

ЖСК:KZ91914012203KZ00573

БСК:SABRKZKA

БК: 17

Ескертпе:

Төлемнің мақсаты: “орындалған жұмыстардың №___ актісі негізінде биржалық алымның төлемін аудару”__”________ 201_ қ. оның ішінде ҚҚС 12% _________ тг.».

ТТК – 859 (биржалық алым). 120 (мүшелік жарналар)

Құжаттама:

Заявка на вакансию